vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra.pdf (579337)

 

 

 

návrh rozpočtu príjmy na rok 2024,2025,2026 (1).pdf (148864)

nvrh rozpočtu výdavky na rok 2024,2025,2026.pdf (163962)

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti na I polrok 2024.pdf (301757)

 

 

 

Program hospod. a soc. rozvoja PSK 2021-2030.pdf (6522532)

 

 

 

výkaz ŽP 6-01.pdf (3220928)

 

 

Návrh rozpočtu na roky 2023 2024 2025 Jalocá.pdf (1462238)

 

Predaj palivového dreva pre obyvateľov obci z NP Poloniny.pdf (1322605)

 

 

VZN

 

VZN 12024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady.docx (31913)

VZN o miestnych daniach_Jalová (1).docx (31251)

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území.docx (27150)

VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov (1).docx (25234)

VZN o verejnom poriadku, udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene (1) (1).docx (36275)

VZN o miestnom referende (3) (1).docx (44351)

VZN o určení pravidiel času predaja (1) (1).docx (31464)

VZN o vylepovaní volebných plagátov.docx (20363)

VZN o držaní psov (1).docx (25149)

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Záverečný účet obce za rok 2022 Jalová (1).doc (188416)

Záverečný účet Obce Jalová za rok 2021.pdf (319002)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výpočet vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (35435)

výpočet vytriedeného odpadu.pdf (18875)