Aktualizácia eradikačného programu besnoty - usmernenie- dodatok č..pdf (448038)

 

výkaz ŽP 6-01.pdf (3220928)

 

004 - priame zaslanie zámeru.pdf (928071)

Príloha č.1 Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do NP Poloniny, jeho zón a ochranného pásma - KN C a KN E (1).pdf (396303)

Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh programu starostlivosti (1).pdf (2645931

 

)Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.pdf (298694)

 

Návrh rozpočtu na roky 2023 2024 2025 Jalocá.pdf (1462238)

 

Predaj palivového dreva pre obyvateľov obci z NP Poloniny.pdf (1322605)

 

 

VZN

 

VZN o miestnych daniach_Jalová (1).docx (31251)

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území.docx (27150)

VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov (1).docx (25234)

VZN o verejnom poriadku, udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene (1) (1).docx (36275)

VZN o miestnom referende (3) (1).docx (44351)

VZN o určení pravidiel času predaja (1) (1).docx (31464)

VZN o vylepovaní volebných plagátov.docx (20363)

VZN o držaní psov (1).docx (25149)

 

 
 
 
 
 
 

Výzva na výrub stromov.pdf (718379)

 

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024.pdf (115987)

 

Plán kontrolnej činnosti na I.docx (11196)

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok.pdf (266156)

 
 

Záverečný účet Obce Jalová za rok 2021.pdf (319002)

 

Záverečný účet obce za rok 2020 Jalová.doc (188416)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výpočet vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (35435)

výpočet vytriedeného odpadu.pdf (18875)