Čas ZNVP - 2022 Humenné ,v.r. (1).pdf (397383)

 

 

 

VZN

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území.docx (27150)

VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov (1).docx (25234)

VZN o verejnom poriadku, udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene (1) (1).docx (36275)

VZN o miestnom referende (3) (1).docx (44351)

VZN o určení pravidiel času predaja (1) (1).docx (31464)

VZN o vylepovaní volebných plagátov.docx (20363)

VZN o držaní psov (1).docx (25149)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva na výrub stromov.pdf (718379)

 

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024.pdf (115987)

 

Plán kontrolnej činnosti na I.docx (11196)

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok.pdf (266156)

 
 

Záverečný účet Obce Jalová za rok 2021.pdf (319002)

 

Záverečný účet obce za rok 2020 Jalová.doc (188416)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výpočet vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (35435)

výpočet vytriedeného odpadu.pdf (18875)